26 september 2020

Protocolwandelen

Protocol KBO-St Lucia wandelclub “De Houtse Lopers”

Duidelijk is dat bij alles de gezondheid en veiligheid van deelnemers en begeleiders voorop staat. In de 1,5 meter samenleving vergt dit aanpassing van bijvoorbeeld groepsgrootte, startplaats en gebruikelijk gedrag.

Het protocol voor wandelgroepen kan gewijzigd worden. We gaan weer van start, maar de situatie is voor iedereen nieuw, dus er zal de komende periode sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Daarnaast kan de overheid maatregelen versoepelen, maar versoepelingen ook weer intrekken.

Hanteer daarbij altijd de volgende uitgangspunten:

  1. Gezond verstand gebruiken.
  2. 1,5 meter afstand mogelijk maken.
  3. Rechtstreeks contact voorkomen.
  4. Aanvullende hygiënemaatregelen treffen.
  5. Drukte vermijden.
  6. Wie klachten heeft, kan niet meedoen.

 

De wandeling

Deelnemers dienen de volgende veiligheidsregels met nee te kunnen beantwoorden:

-moet je veel hoesten of niezen

-heb je last van koorts of benauwdheid

-ben je positief getest op COVID-2019

Eén ‘ja’ betekent dat de deelnemer niet mee mag doen; ook niet als dit voor een huisgenoot geldt.

 

Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden. (via e-mail)

We wandelen in een groep van maximaal 10 deelnemers.

Er dient een onderlinge afstand van 1,5 m gehanteerd te worden. (uitgezonderd huisgenoten)

 

De begeleider draagt een hesje zodat hij/zij goed herkenbaar is. Let wel, hij/zij is géén verkeersregelaar en dus niet bevoegd om het verkeer tegen te houden.

Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de begeleider op te volgen.

De begeleider zal de groep met fluitsignalen aansturen. (stoppen en oversteken)

Als er gezamenlijk gestopt moet worden, dient de onderlinge 1,5 m afstand bewaard te worden.

Bij het oversteken van wegen dienen overgestoken deelnemers te wachten met voldoende onderlinge afstand aan de overkant. Zodra iedereen over is, kunnen we de wandeling vervolgen.

 

De startlocatie vind plaats op een plaats waar de onderlinge afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden.

Deelnemers nemen hun eigen mondkapje (indien gewenst, niet verplicht), papieren zakdoekjes, eventueel drinken voor onderweg mee.

 

Indien we gebruik maken van een horecagelegenheid, dient bij aankomst bij de horecagelegenheid op gepaste afstand gewacht te worden tot de begeleider zich gemeld heeft en men volgens de coronarichtlijn van de Horeca op de aangewezen plaatsen kan plaatsnemen.

 

(versie 10-09-2020)