Omdat wij een ANBI-instelling zijn publiceren wij de volgende documenten.

Naam instelling

Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant

Gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

ANBI (RSIN/fiscaal) nummer

810670057

U kunt de actuele gegevens controleren via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Contactgegevens

Albert Luthulilaan 10, 5231 HV ‘s-Hertogenbosch
Postbus 3240, 5203 DE ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6444066
E-mail: info@kbo-brabant.nl

 

Doelstelling van de ANBI

Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen.

 

KBO-beleidsplan 2016-2020

 

Algemeen Bestuur

 

Beloningsbeleid

Bestuur krijgt geen beloning, alleen onkostenvergoedinging

Beloning van personeel conform CAO sociaal werk

 

Jaarverslag 2018

Financieel verslag 2018 (gecomprimeerd)