16 april 2021

Helmonds Goud

Helmonds Goud: TV-programma voor senioren

De lokale omroep DitisHelmond TV start op maandag 3 mei met ‘Helmonds Goud’, een televisieprogramma voor senioren (55+). Het programma is een coproductie met Jibb+, LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur en VBOH. Helmonds Goud brengt beweeglessen, cultuur, informatie en amusement van en voor Helmonders. Het is een positief programma dat leuk is om naar te kijken, waar je iets van opsteekt, van opfleurt en dat je in beweging zet.
Het idee voor dit programma is ontstaan in de werkgroep Aandacht voor Ouderen, waarin ouderenbonden, zorginstellingen, LEVgroep, Jibb+, CultuurContact en Lang Leve Cultuur hun krachten bundelen. Samen organiseren zij activiteiten voor senioren die door corona op zichzelf zijn teruggeworpen.
“Persoonlijke contacten zijn minimaal en veel dagelijkse activiteiten zijn weggevallen. Mensen hebben op dit moment weinig te doen, ze voelen zich vaker alleen en maken zich meer zorgen. Dit zien we bij alle leeftijdsgroepen maar de angst zit er vooral bij ouderen goed in. We kennen gevallen van mensen die al een jaar niet meer naar buiten zijn geweest, aldus Hennie de Gooijer van VBOH en KBO Bernadette. Renske Bartels van LEVgroep vult aan: “Een TV-programma voor deze groep leek ons dé oplossing voor dit moment. Mensen kunnen veilig vanuit thuis kijken en blijven zo toch in contact met Helmond en haar inwoners. Ook denken we dat de televisie voor veel mensen op leeftijd gemakkelijker is dan online.”
Beweeglessen en cultuur
Jibb+ heeft tijdens de eerste golf via DitisHelmond TV beweeglessen aangeboden. Berbel van Bree van Jibb+: “Senioren die altijd met de beweeggroepen meededen, misten het enorm. Ze waren heel blij dat ze ‘hun’ sportcoaches weer zagen en dat ze weer mee konden doen. Sommigen hebben de opnames eindeloos teruggekeken. We zijn met DitisHelmond gaan kijken of we deze lessen professioneler en regelmatiger via televisie konden aanbieden. De combinatie met een breder programma waar ook ruimte is voor culturele en informatieve items, leek ons in een behoefte te voorzien.”
Vanuit de cultuursector zijn tijdens de coronapandemie allerlei initiatieven ontstaan. Veel bekendheid kregen de OuDdoor concerten rondom verzorgingshuizen. Cultuur naar de mensen brengen kan heel goed via televisie. “We willen prikkelen, ontroeren en laten herleven, want dat doet kunst & cultuur! Maar ook voorlichting geven over hoe je in deze tijd thuis creatief bezig kan blijven of juist een nieuwe hobby op kan pakken. Maar het liefst willen we de mensen straks weer in de theaters en musea zien, dus er is ook zeker aandacht voor de programma’s in de Helmondse culturele gebouwen en hoe je daar veilig en samen kan komen”, zegt Annique van den Heuvel, coördinator van Lang Leve Cultuur, HArt voor Ouderen.
Lokale Omroep
DitisHelmond is voortgekomen uit Ditisonzewijk en Omroep Helmond, allebei met name gericht op wat er in Helmond gebeurt. Een TV-programma voor een specifieke doelgroep is een nieuwe uitdaging. Voor dit avontuur hebben ze een professioneel programmamaker aangetrokken, Paul van
Asseldonk, die op dit vlak veel ervaring heeft o.a. bij Omroep Brabant en DTV Oss. “Een superleuke uitdaging om een programma te maken voor senioren en dit samen met een redactie te doen die is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende Helmondse organisaties. Op deze manier hebben we enorm veel contacten en knowhow waardoor we in staat zijn iets te maken dat mensen echt boeit.”
Financiering
Om Helmonds Goud te realiseren is behalve veel tijd ook geld nodig. Joost Verspaget, voorzitter van de werkgroep Aandacht voor Ouderen, is voortvarend te werk gegaan. Hij heeft samen met de VBOH diverse Fondsen benaderd om bij te dragen. Stichting Steun Welzijnszorg, het RABO Coöperatiefonds Helmond Peel Noord, de stichting NKV-gebouw, het Lambertusfonds, de Rotary Helmond Regio en de gemeente Helmond hebben inmiddels bijdragen toegezegd. Andere fondsen hebben de aanvraag in beraad. De deelnemende partijen dragen ook hun steentje in de kosten bij.
Deel uw verhaal
Heeft u onlangs iets moois meegemaakt wat u graag met anderen wilt delen? Heeft u een bijzondere hobby of een leuk verhaal dat u wilt vertellen? Wat houdt u op de been in deze coronatijd? Laat het de redactie weten dan gaan we kijken of we er een item van kunnen maken. Stuur een mail naar: helmondsgoud@ditishelmond.nl of bel met Paul van Asseldonk 06 53849600.
Het programma is vanaf maandag 3 mei om 10.00 en 14.00 uur te zien en in de avond elk uur. DitisHelmond TV vind je: Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1429, Breedband Helmond kanaal 130, TriNed kanaal 503, Plinq IP tv-zender 559, T-Mobile kanaal 768. Of online via internet: https://ditishelmond.nl/live-tv/.
Aandacht voor Ouderen De werkgroep Aandacht voor Ouderen, een samenwerking tussen ouderenbonden, zorginstellingen, LEVgroep, Jibb+, CultuurContact en Lang Leve Cultuur, helpt om dit soort initiatieven te realiseren. Zo brengt ze de juiste partijen bij elkaar en benadert fondsen om de activiteiten te financieren. Meer weten? Neem contact op met Joost Verspaget aandachtvoorouderen.voorzitter@gmail.com of bel: 06 51191692.