Gastleden

Iemand die bij een andere afdeling van KBO Brabant (primair) lid is kan zich aanmelden als gastlid bij seniorenvereniging KBO-St. Lucia.
De contributie voor een gastlid bedraagt op dit moment € 11,50 per jaar en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
De contributie geldt voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan als u zich in de loop van een jaar aanmeldt.
De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het jaar geïncasseerd.
Als gastlid kunt u aan alle activiteiten van seniorenvereniging KBO-St. Lucia deelnemen.
U kunt zich aanmelden als gastlid door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.
Met vragen over uw aanmelding kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie:

Jan Snijders
email: ledenadministratie@kbo-stlucia.nl
telefoon: 0492-474555

 

  • Voor dames ook meisjesnaam vermelden.