Kopen met korting

De gezamenlijke seniorenorganisaties werkzaam binnen de gemeente Helmond; Katholieke Bond van Ouderen (KBO), de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de PVGE-Helmond, verenigd in de stichting Verenigd Bonden Overleg Helmond (VBOH) hebben enige jaren geleden een commissie “Kopen met korting” in het leven geroepen om voor haar leden, op vertoon van hun ledenpas, kortingen te verkrijgen bij de plaatselijk winkeliers. Actuele lijsten zijn voor de leden beschikbaar bij de afdelingssecretariaten of u kunt deze hier download

 

KortingslijstVBOH_14-11-2023