Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’S)

KBO-Ouderenadviseurs zijn vrijwilligers die opgeleid zijn door KBO- Brabant en die zich inzetten voor de individuele ondersteuning en begeleiding van ouderen die daar om vragen.
Inmiddels zijn er binnen onze vereniging 3 vrijwillige ouderenadviseurs.
Als u een beroep op een van hen wilt doen kunt u contact opnemen met onze coördinator Ledenzorg en Maatschappelijke Inzet: Minie van Kilsdonk a.vankilsdonk3@chello.nl  telefoon. nr. 0492-543878
Wat u ook vraagt, alles is bij hen in vertrouwde handen. Het  blijft geheim voor anderen. Bel vandaag nog naar onze hierboven genoemde coördinator Dat alleen al kan u veel zorgen en spanningen besparen.
Hieronder wordt aan de hand van het verhaal van enkele van onze ouderenadviseurs een kijk op het functioneren van een VOA gegeven. Heeft u na het lezen van de verhalen hieronder interesse gekregen om ook een cursus tot vrijwillige ouderenadviseur te volgen dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Piet Maas telefoon: 06 22374593 email: voorzitter@kbo-stlucia.nl

Eerste verhaal.
In een gesprek met Piet Maas wees hij me op de mogelijkheid om een cursus voor vrijwillige ouderenadviseur (VOA) te volgen. In april 2019 heb ik deze 3-daagse cursus bij de KBO in ‘s-Hertogenbosch gevolgd. Dit is een leerzame cursus waar ook aandacht aan praktijk voorbeelden gegeven wordt.
Als VOA geef je vrijblijvend advies over regelgeving en voorzieningen. Een gesprek met een cliënt kan zowel telefonisch als bij de mensen thuis plaatsvinden. Mocht de voorkeur van de cliënt uitgaan naar een gesprek op een neutrale plaats dan kan dat geregeld worden.
Je probeert in een gesprek met de cliënt duidelijk te krijgen wat de vraag is. De vragen zijn heel divers. Een pasklaar antwoord is niet altijd voor handen. Het komt ook voor dat ik zelf eerst informatie ga inwinnen of met mijn collega’s overleg en dit vervolgens  terugkoppel naar de cliënt.
Als de cliënt het op prijs stelt begeleid ik die verder. Vaak kan de cliënt zelf met de gegeven informatie vooruit. Als er vragen zijn over de WMO verwijs ik deze mensen door naar de cliëntondersteuners. Het is altijd weer verrassend met wie je in contact komt. Zeker als je bij de cliënten thuis op bezoek gaat. Ieder gesprek is een nieuwe uitdaging.
De afgelopen 7 jaar heb ik als vrijwilliger Informatief Huisbezoeken afgelegd namens de LEV-groep bij mensen van 75 jaar en ouder. De kennis die ik hierbij heb opgedaan kan ik bij de gesprekken als vrijwillig ouderenadviseur goed gebruiken. Met vriendelijke groet.

Tweede verhaal.
Hierbij het idee van een tweede vrijwillige ouderenadviseur over het invullen van haar VOA taak.
Een goed gesprek met een actief luisterend oor is voor mij een eerste vereiste en ook het belangrijkste. Het maakt daarbij niet uit of je nu bij mensen binnenkomt op aanvraag of “spontaan” via ledenzorg.
Wat er erg uitsprong bij onze cursus is dat we er tijdens zo’n gesprek achter proberen te komen welke achtergrond de hulpvraag precies heeft zonder de mensen het hemd van het lijf te vragen.
Dat bedoel ik dus ook met dat actief luisterend oor, waardoor je het gesprek de goede kant uit kunt sturen zodat er vertrouwen ontstaat. Als ik vragen meteen kan oplossen door een suggestie te geven voor wat er gedaan kan worden is dat natuurlijk fijn.
Kan ik dat niet op dat moment dan maak ik het liefst een nieuwe afspraak, waarbij ik dan wel de nodige achtergrondinformatie heb verzameld. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit een telefoonnummer van een instantie of een andere hulpverlener die de persoon met de hulpvraag verder ondersteunt. Ik probeer wel om de mensen aan te moedigen zelf initiatief te gaan nemen om hun “probleem” op te gaan lossen.