Repair Café

Voor reparatie van uw kapotte spullen

SENIORENVERENIGING KBO-ST. LUCIA IS EEN VERENIGING VAN, VOOR EN DOOR SENIOREN
Welkom op onze site.
Seniorenvereniging KBO-St. Lucia is een afdeling van KBO-Brabant en heeft op 1 januari 2020 ongeveer 730 leden.
Wij zijn een actieve vereniging van- en voor iedereen vanaf 50 jaar .

Koersbal

Als KBO-St.Lucia vinden wij het belangrijk dat onze leden uit zoveel mogelijk activiteiten kunnen kiezen om actief bezig te kunnen zijn en anderen te ontmoeten. Hiervoor organiseren wij veel activiteiten en op verzoek van een aantal leden willen we een koersbalclub oprichten. Hiervoor is het nodig om voorzieningen aan te kopen. Omdat deze erg prijzig zijn zullen we dit samen doen met andere lokale partijen en daardoor komen de voorzieningen voor alle geïnteresseerden beschikbaar in het gemeenschapshuis De Geseldonk en zijn dus niet alleen beschikbaar voor onze eigen koersbalclub.

Koersbal

 

VBOH hoe krijg ik hulp bij het invullen van een inkomensverklaring.

In bijgaand filmpje kunt u zien wat het VBOH (is een overkoepelnde vereniging waar ook KBO – St. Lucia deel van uitmaakt) voor u kan doen als u moeilijke formulieren van de overheid moet invullen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HgPlAiq9Y6Q

ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO-ST. LUCIA OP 2 SEPTEMBER

Het bestuur van KBO –  St. Lucia organiseert op donderdag 2 september a.s. haar algemene ledenvergadering over het verenigingsjaar 2020/2021 in de Geseldonk. Aanvang van de vergadering: 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!!

Normaal zou deze vergadering in maart hebben plaatsgevonden. Helaas verstoorde corona toen onze plannen. Wij hopen nu wel een jaarvergadering te kunnen houden. Het aantal inschrijvingen wordt bepaald door het aantal aanwezigen die er op het moment van de vergadering in de Geseldonk in één ruimte aanwezig mag zijn. U kunt zich aanmelden tot en met donderdag 26 augustus, dit i.v.m. de voorbereidingen van de Geseldonk.

Let op in het artikel in Kontakt staat een verkeerd emailadres.

U kunt zich aanmelden via mail: secretariaat@kbo-stlucia.nl of telefonisch bij de secretaris 06-30853736. Als u naar de vergadering komt dient u zich aangemeld te hebben, en uw lidmaatschap pas bij u te hebben.

Het bestuur van KBO-St. Lucia.

 

Seniorenvereniging KBO-St. Lucia heeft jongere – en oudere senioren veel te bieden.
Foto’s op deze site zijn NIET rechtenvrij te gebruiken.