21 november 2021

Koersbal van start

Het koersbal is van start gegaan.

Op dinsdag 16 november heeft KBO-St.Lucia een informatieve bijeenkomst koersballen georganiseerd. Om half twee waren daarvoor een 15-tal personen op komen dagen. Na het nuttigen van het aangeboden kopje koffie of thee opende Albert Coppens de bijeenkomst en vertelde over de herkomst van het koersballen, de benodigdheden en het gebruik daarvan en natuurlijk over de spelregels. Het leek de aanwezigen allemaal niet zo heel moeilijk en dat werd nog eens bevestigd door de korte demonstratie van een van de leden van Koersbalclub uit Brandevoort. Hierna werden de aanwezigen uitgenodigd om het zelf maar eens te proberen. Na enige aarzeling en nadat ons bestuurslid Ton van de Meulenhof het voortouw nam waren kort daarna beide banen volop in gebruik. In het begin rolde vele ballen door de zaal, maar na enige oefening werd dat gaandeweg beter en tegen het einde werd er al heel netjes koersbal gespeeld. Het bleek inderdaad niet zo moeilijk en het was erg gezellig. Er werden dezelfde middag concrete afspraken gemaakt voor het starten van een groep koersballers bij KBO-St.Lucia. Als u nieuwsgierig bent geworden of mee wilt doen, neem dan contact op met ons bestuurslid Adriaan van Veggel.