9 augustus 2021

Koersbal

Mierlo-Hout wil gaan koersballen

 

Als KBO-St.Lucia vinden wij het belangrijk dat onze leden uit zoveel mogelijk activiteiten kunnen kiezen om actief bezig te kunnen zijn en anderen te ontmoeten. Hiervoor organiseren wij veel activiteiten en op verzoek van een aantal leden willen we een koersbalclub oprichten. Hiervoor is het nodig om voorzieningen aan te kopen. Omdat deze erg prijzig zijn zullen we dit samen doen met andere lokale partijen en daardoor komen de voorzieningen voor alle geïnteresseerden beschikbaar in het gemeenschapshuis De Geseldonk en zijn dus niet alleen beschikbaar voor onze eigen koersbalclub. We hebben dit initiatief besproken met Mierlo-Hout in actie en met Kansrijk Mierlo-Hout. Beide steunen dit initiatief van harte en willen ook een bijdrage leveren om het behaalde bedrag binnen te krijgen. Het bedrag wordt aangewend om de materialen aan te kopen en een eerste voorlichtingsbijeenkomst te houden voor geïnteresseerden. Om voorzieningen aan te kopen is € 2.400,- nodig. Hiervan moeten we met elkaar € 1.200,- bijeen zien te brengen en dan legt de subsidieregeling “Voor de Ouderen” de andere € 1.200,- bij. Indien u dit initiatief een warm hart toedraagt en u hebt wat over voor bovenstaande activiteit kunt u als u dat wilt ( geheel vrijwillig ) een donatie doen. Hoe kunt u doneren: Ga naar de webpagina: https:// voordeouderen.nl en klik boven in het scherm op “Bekijk inzamelacties” en zoek dan op: “Mierlo-Hout wil gaan koersballen”. Klik hierop en selecteer dan: “Doneer”. U kunt dan het bedrag invullen wat u wenst te doneren; bijvoorbeeld 5 euro (elk ander bedrag mag natuurlijk ook). De rest volgt dan vanzelf op het scherm. De actie loopt vanaf  9 augustus tot 20 september. Mooi om iets te doneren en ervoor te zorgen dat straks de leden van KBO-St.Lucia maar ook anderen geïnteresseerden kunnen koersballen in de Geseldonk. Alvast bedankt!

 

PA: onderstaand de directe link. E.e.a. pas bereikbar na 9 augustus.

https://voordeouderen.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/1016/mierlo-hout-wil-gaan-koersballen.