KBO St. Lucia leden worden gebeld.

We zijn als bestuur samen met  de vrijwillige ouderenadviseurs en leden van de werkgroep ledenzorg al onze leden aan het bellen om te vragen hoe het met ze gaat.
We hebben inmiddels met een groot aantal mensen telefonisch contact gehad, waarbij we hebben geïnformeerd naar “hoe gaat het ermee, hoe ervaar je de coronacrisis en waar loop je zoal tegenaan?
Een korte samenvatting van alles wat ons hierbij tot nu toe werd toevertrouwd is:

1. We missen onze activiteiten zoals sjoelen, gymmen en fietsen.
2. We missen onze sociale contacten, bezoek van familie en kennissen.
3. De boodschappen worden, voor zover we het zelf niet van onze bezorgde kinderen mogen, door de kinderen  gedaan.
4. De zorg bij echtparen, waarvan een van beide licht dementerend is. Wie moet er zorgen als de mantelzorger uitvalt?

De meeste geven echter aan dat ondanks het bovenstaande ze toch redelijk uit de voeten kunnen en berusten in de gevolgen van deze crisis.
Nu dan nog even iets over de mogelijkheden, hoe beperkt dan ook. Zoek elkaar op via de telefoon. Ik heb gemerkt dat een telefoongesprek als heel prettig wordt ervaren.
Zoek op het moment dat je ergens mee zit of tegen aanloopt iemand van het bestuur of een van onze vrijwillige ouderenadviseurs op.
Onze telefoonnummers vindt je altijd in onze nieuwsbrief KONTAKT.
Geef in het geval je moeite hebt met de bereiding van een gezonde maaltijd dit door aan ons en wij zoeken ook hiervoor een oplossing.